Podpis elektroniczny dla placówek oświatowych

Podpis elektroniczny dla szkół - Ema-Soft Leszno

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Zgodnie z artykułem 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku szkoły zobowiązane są do archiwizacji dziennika w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem lub pieczęcią elektroniczną.

Do archiwizowania dzienników elektronicznych dla:

1. Szkoły dla dorosłych, policealne i branżowe

2. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe